PROJEKTY


Dynamicky se měnící realitní trh v České republice nabízí v současnosti velké množství zajímavých investičních příležitostí v mnoha svých segmentech. Pro naši potřebu kategorizujeme jednotlivé projekty:

Podle číselného řádu:
Do 10 milionů korun   >>     JEDNOTKY
Do 100 milionů korun   >>     DESÍTKY
Stovky milionů korun    >>     STOVKY
Miliardy korun      

Podle určení objektu:
Komerční   
Průmyslové   
Rezidenční   
   

Podle obchodního charakteru:
Nákup a následný prodej   
Rekonstrukce stávajících objektů   
Pozemky a projekty pro development   
   


Investiční strategie fondu vychází z dosavadních zkušeností zakladatelů fondu a subjektů v jejichž rámci byly dosud tyto aktivity realizovány. Strategie fondu a její realizace závisí na vývoji klíčových faktorů, jejichž vývoji se bude strategie a její realizace nadále přizpůsobovat. Jedná se zejména o tyto faktory:

Vývoj kapitálu fondu

Vývoj realitního trhu kupní síly a cen

Vývoj úrokové sazby