O NÁS


Jako tým jsme začali společně pracovat v roce 2011 v oblasti M&A a následně v Realitním oboru. Tyto činnosti mají k sobě velmi blízko a často se vzájemně prostupují. V roce 2016 jsme jako ADRM, a.s. podepsali se společností REAL ESTATE BROKER SERVICES, s.r.o., IČ 24247774, která je vlastníkem obchodní značky ERA Reality (Electronic Realty Associates) v ČR dohodu o zajištění služeb výkupu nemovitostí v rámci realitní sítě ERA ČR. Tím vznikl projekt ERA Kapitál (Výkupy a Investice). Spolupráce s více jak 50 pobočkami realitní sítě ERA v ČR a celkem bezmála 300 realitními makléři položila základ neustále se rozvíjejících investičních aktivit v tomto oboru, jejich přirozeným vyústěním je vznik fondu REIT-CZ, SICAV.


Práce na založení fondu byly zahájeny v roce 2017. A to jako reakce na potřebu vytvořit jednotnou platformu, na které budou, ve shodě se zákonnými normami, pokračovat dosavadní aktivity skupiny ADRM, a.s. BW Group Europe s.r.o. a projektu ERA Kapitál, kterým se náš tým, doposud věnoval. Platformu, která nejen dosud spolupracujícím investorům, ale také nově příchozím investorům, kteří projevují zájem o investice ve spolupráci s naším týmem, nabídne fungující a v rámci možností maximálně bezpečnou a transparentní infrastrukturu pro společné investice v realitní oblasti. Na cestě k úspěšnému fungování fondu jsme dosud minuli tyto milníky:


Odborným garantem fondu a jeho zakladatelem je společnost Real Estate Investment Trust, s.r.o. SPV, která byla založena společníky, kteří společně prošli cestou od mikro projektů k založení fondu REIT-CZ, SICAV. Nabízíme Vám úspěšnou účast na procesu, kterým je KONSOLIDACE. Procesu, který vede ke SPOJOVÁNÍ MENŠÍCH CELKŮ V CELKY VĚTŠÍ, které následně mají větší akční rádius a v něm také významnější vliv na své okolí a trh.


Sami máme jistě různé individuální možnosti. SPOLEČNĚ NESPORNĚ DOSÁHNEME NA VZDÁLENĚJŠÍ CÍLE. Náš tým ze své praxe přináší do kompetence REIT-CZ SICAV nejen know-how, ale také nehmotný majetek například ve formě takových smluvních vztahů, které fondu REIT-CZ SICAV zajišťují exkluzivitu při výkupech a investicích v rámci realitní sítě ERA ČR. Jinými slovy Víme co a víme jak, máme praxi a zveme Vás, SPOJTE SE S NÁMI SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍC.