INVESTIČNÍ CÍLE FONDU


Investičním cílem fondu je maximální možné zvýšení celkové hodnoty majetku fondu, trvalý nárůst finančních aktiv prostřednictvím přímé a nepřímé krátkodobé investice do nemovitostí na území České republiky a Evropské unie.

Způsoby, jak dosáhnout investičních cílů:

Zvýšit obrátku a v důsledku toho zvýšit zároveň obrat aktiv fondu


Zvýšit marže při prodeji nemovitostí díky pozitivnímu trendu vývoje cen


Krátkodobé půjčky - transakce jsou zabezpečeny nemovitostí za výhodných podmínekSTRATEGIE FONDU

Investiční strategie fondu vychází z dosavadních zkušeností zakladatelů fondu a subjektů v jejichž rámci byly dosud tyto aktivity realizovány. Jedná se zejména o rozložení rizika prostřednictvím investic realizovaných přes fondem vlastněná či ovládaná SPV do různorodých aktiv:

Přímé a nepřímé krátkodobé investice do cenných komerčních i residenčních nemovitostí

Investice do základního kapitálu společností zabývajících se nákupem a prodejem nemovitostí

Poskytování krátkodobých půjček a to zajištěných zástavou komerčních nemovitostí

Nákup/prodej zajištěných pohledávek prostřednictvím společností, v nichž má fond podíl